Våra medarbetare producerar och flyttar en fysisk produkt med hjälp av maskiner, värme och el. En nyckel roll för ledningen är säkerheten, där produktions- och tekniska chefer som övervakar arbetsplanerna och utrustningens skick noga. Eftersom vårt företag också är en skyddad arbetsplats, med ett stort antal anställda med funktionshinder, är produktions övervakarens roll ovärderlig och vi kan anpassa arbetsplatsen för att tillgodose särskilda behov. Vi anställer en heltids sjuksköterska, deltidsläkare och en arbetsterapeut och våra anställda genomgår regelbundna undersökningar. Våra medarbetares hälsa och välbefinnande är en prioritet.