"Firma Codogni" tillverkar stålbollar (slipmaskiner) smidda i pressar i slutna matriser. Dessa bollar har en diameter i intervallet ∅ 60 till ∅ 100 och hårdhet inom intervallet 58-62 HRC. Vårt basmaterial för produktion är rälshuvuden av ST90PA-rälsar snarare än de normala grundläggande materialen. Dessa bollar används i bearbetning och kraftverk som använder kullkvarnar i sin produktionsprocess.

Vår anläggning är utrustad med tre produktionslinjer med en årlig produktionskapacitet på cirka 9000 Mg. Vi erbjuder även rullade eller rullade och smidda stålbollar med diametrar på 30, 40 och 50 mm. Varje försändelse är certifierad enligt polska standarder för slipnings produktion # PN-H-94057.

Resterna från vår produktionsprocess är värdefullt och homogent stålskrot som kan användas i gjuterier och järnverk.