Från och med 2017 börjar vi en affärsstrategi med att expandera till utländska marknader och öka exportandelarna av företagsintäkterna. Vi är övertygade om våra produkters kvalitet och priskonkurrens och vi strävar efter att utveckla strategiska partnerskap på marknader där vi hittills inte har varit närvarande. Utbyggnad av produktionslinjen är planerad att börja under andra halvåret 2017 för att stödja denna strategi.