"Firma Codogni" inledde en hållbar utveckling från dess första år. Bolagets utveckling och tillväxt, inklusive ekonomiska och tekniska lösningar, tar hänsyn till våra anställda, vårt samhälle och miljön. Det grundläggande materialet vi använder i produktionsprocessen är huvudet från återvunna järnvägsrälsar. Under 1999 genomförde vi ett innovativt program för bearbetning av rälsar som gjorde det möjligt för oss att helt sluta använda oss av det primära materialet vid framställning av slipbollar. Förbättrad teknik och design av produktionslinjen har också lett till en minskning av energiförbrukningen.