Vi är verksamma i Stalowa Wola i Podkarpackie Voivodeship, som drabbades av höga arbetslösheter, särskilt efter omorganisationen av Stalowa Wola stålverk. Majoriteten av våra anställda har arbetat med oss i flera år eller till och med årtionden. För många av dem är "Firma Codogni" deras första arbetsplats. Vi är hedrade över att arbeta med flertaliga medlemmar från en och samma familj. Förutom vårdpersonal som är tillgänglig för våra anställda tack vare vår status som en skyddad arbetsplats, har våra funktionshindrade också nytta av individuellt ekonomiskt bidrag som övervakas av en intern företags kommitte med uppgift att förvalta medel och resurser avsedda för rehabilitering. Dessa medel fördelas mot subventionering av vistelser i sanatorier och rehabiliteringsanläggningar, hjälp med inköp av medicin och medicinsk utrustning samt inköp och reparation av personlig rehabiliteringsutrustning. Ordföranden för denna kommitten tjänar dessutom som yrkesvågledare för våra anställda.