Како локалниот бизнис и работодавачот имаме можност и одговорност да се постави пример не само за нашата заедница, туку и за нашата индустрија, вклучувајќи ги и нашите клиенти.