Постојано се стремиме кон совршенство во реализирањето на нашата најважна задача, т.е. при производството на челични топки за мелење. Сакаме клиентите да не’ гледаат како солидна, прецизна и непогрешлива фирма. Си поставивме за цел да се зацврстиме на позицијата лидер во преработката и распространувањето на примената на нашите производи на европскиот пазар, но не само таму, туку и во индустријата за експлоатација на руди и во електраните.