W dniach 25-27 czerwca 2019 r. Firma Codogni wzięła udział w Minex Forum Sofia 2019 – 4th Mining and Exploration Forum „The Future of Sustainable Mining in the Balkans and Beyond, jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeń poświęconych przemysłowi wydobywczemu. Poza wystawianiem swoich produktów, przedstawiciele Firmy  wzięli udział w panelu Advanced Mining Operations Management. Opis wystąpienia znajduje się na stronie:  https://www.minexeurope.com/2019/making-mills-more-sustainable-with-grinding-balls-made-of-recycled-rail/

Udział w targach dofinansowany został z Funduszy Europejskich
„Internacjonalizacja FIRMY CODOGNI Sp. j. na rynkach zagranicznych”
projekt POPW.01.02.00-18-0004/18 


 

 

W dniach 27-29 maja 2019 r. Firma Codogni wzięła udział w Mines and Technology 2019 w Helsinkach. Poza wystawianiem swoich produktów, przedstawiciele Firmy  wzięli udział w panelu Driving Sustainability with Innovation i mieli wystąpienie pt.  Making mills more sustainable by recycling rail scrap heap for grinding balls..

Udział w targach dofinansowany został z Funduszy Europejskich
„Internacjonalizacja FIRMY CODOGNI Sp. j. na rynkach zagranicznych”
projekt POPW.01.02.00-18-0004/18

 


 

W dniach 2--4 kwietnia 2019 r. Firma Codogni wzięła udział w Minex Forum Kazachstan w Nur-Sultan. Podczas 10. jubileuszowej edycji Forum zorganizowano 3rd International Innovation Competition, w którym Firma Codogni zajeła pierwsze miejsce.
 

Udział w targach dofinansowany został z Funduszy Europejskich
„Internacjonalizacja FIRMY CODOGNI Sp. j. na rynkach zagranicznych”
projekt POPW.01.02.00-18-0004/18
         

Już w listopadzie 2018 r. Firma Codogni wzięła udział jako wystawca w targach branżowych w Finlandii 
FinnMateria 2018 Exhibition for Mining, Metal Processing, Rock Material Industry and Earth Construction 
http://finnmateria.fi     
     

Udział w targach dofinansowany został z Funduszy Europejskich
„Internacjonalizacja FIRMY CODOGNI Sp. j. na rynkach zagranicznych”
projekt POPW.01.02.00-18-0004/18Zapytanie ofertowe z dnia 23.02.2018 

dotyczące  przedstawienia oferty handlowej na realizację usługi doradczej polegającej na opracowaniu modelu biznesowego dotyczącego działań związanych z internacjonalizacją firmy Codogni Sp.j. 
Model biznesowy internacjonalizacji będzie stanowił przedmiot projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020.
            
Zał. 1 - Wzór formularza ofertowego
            
Zał. 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Protokół z wyboru Oferenta z dnia 05.03.2018 (model biznesowy związany z internacjonalizacją Firmy Codogni)


 


14-16 czerwca - Minex Europe 2017

Firma Codogni Sp. j. uczestniczyła jako wystawca w targach Minex Europe Forum w Serbii.