„Firma Codogni” prowadzi działalność z uwzględnieniem założeń zrównoważonego rozwoju. Staramy się  dbać o rozwój firmy,  wprowadzać ekonomiczne rozwiązania technologiczne, jednocześnie pamiętając o szacunku do ludzi i otaczającego nas środowiska.

Podstawowym materiałem, jaki wykorzystujemy w procesie produkcji jest odzyskana główka ze złomowej szyny kolejowej. W 1999 r. wdrożyliśmy innowacyjny program przerabiania szyny, który umożliwił nam rezygnację ze stosowania pełnowartościowego materiału w produkcji mielników. Zastosowana technologia i autorski układ maszyn na linii produkcyjnej umożliwiła zmniejszenie energochłonności całego procesu przyczyniając się do redukcji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.