W 2017 r. rozpoczęliśmy realizację nowej strategii biznesowej. Jej podstawą stały się nasze dotychczasowe doświadczenia, przekładające się na świadomość wysokiej jakości oferowanych wyrobów, ich konkurencyjności cenowej, a także wysoką satysfakcję naszych klientów.

Podstawowym założeniem nowej strategii jest zwiększenie udziału eksportu w przychodach, przy znacznie większej niż dotychczas dywersyfikacji obszarów ekspansji rynkowej. Naszym celem jest znalezienie nowych strategicznych partnerów na rynkach, gdzie do tej pory nie byliśmy obecni. Nieodzownym elementem nowej strategii biznesowej jest planowany rozwój mocy produkcyjnych, które zaspokoją zwiększony eksport. Początek planowania rozbudowy został przewidziany na drugą połowę 2017 r. i będzie finansowany głównie z środków własnych przedsiębiorstwa, z ewentualnym dofinansowaniem z funduszy inwestycyjnych.