Beneficjent FIRMA CODOGNI SPÓŁKA JAWNA
realizuje projekt pn.:

 

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kul stalowych z wykorzystaniem udoskonalonego procesu kucia matrycowego.

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2.
Kredyt na innowacje technologiczne.

 

Cele projektu: Wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa autorskiej udoskonalonej technologii kucia matrycowego w celu wytwarzania wysokiej jakości kul stalowych w szczególności przeznaczonych dla potrzeb branży górniczej.
 

Planowane efekty projektu: Projekt ma przyczynić się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, dzięki czemu będzie ono w stanie wprowadzić swoją ofertę również na nowe, dotychczas nieobsługiwane rynki zagraniczne.

 

Wartość projektu : 3 869 591,33 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 2 321 754,79 PLN
 

Projekt realizowany w okresie: od 2020-03-01 do 2022-10-31

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Pauliny Codogni, tel. 500 178 608