„Firma Codogni” zaczęła działalność w 1990 r. od produkcji i handlu wyrobami z metalu. W kolejnych latach zajęliśmy się rozwijaniem produkcji kutych kul stalowych, wykorzystywanych głównie w zakładach przeróbczych przemysłu wydobywczego rud miedzi, cynku i ołowiu oraz skalnego, a także w zakładach energetycznych i cementowniach.

Od początku lat 90. naszym głównym odbiorcą krajowym jest KGHM Polska Miedź S.A. W 1999 r. opracowaliśmy autorską metodę kucia kul z główki szyny, co pozwoliło na uzyskiwanie wysokiej jakości wyrobów po konkurencyjnych cenach.  W kolejnych latach wprowadzaliśmy kolejne rozwiązania optymalizujące koszty produkcji m.in. dzięki zastosowaniu technologii oszczędnych energetycznie i podnoszących jakość naszych wyrobów. W 1997 r. po spełnieniu warunków ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami Firma uzyskała status zakładu pracy chronionej.

Od 2006 r. rozwijamy działalność eksportową, w której odnotowujemy systematyczny wzrost. Zastosowanie oszczędnych technologii, rozwijane moce produkcyjne, jak i lata doświadczenia sprawiły, że staliśmy się liderem produkcji kul mielniczych w Polsce i znaczącym producentem w Europie Środkowo-Wschodniej.