Prowadzimy działalność w Stalowej Woli na terenie województwa podkarpackiego, które było dotknięte wysoką stopą bezrobocia, przede wszystkim po reorganizacji Huty Stalowa Wola. Duża część naszych pracowników jest z nami od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Dla wielu z nich byliśmy pierwszym miejscem pracy. W firmie pracują członkowie tych samych rodzin.

Od 1997 r. mamy status zakładu pracy chronionej, co oznacza, że ponad 50% naszych pracowników to osoby z niepełnosprawnościami. Na stałe zatrudniamy pielęgniarkę i specjalistę medycyny pracy. Miejsca jak i stanowiska pracy są dostosowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Niepełnosprawni pracownicy korzystają z pomocy indywidualnej, w postaci m.in. dofinansowania opłat pobytów w sanatoriach, placówkach rehabilitacyjnych, zakupu leków i innych środków medycznych, a także zakupu i naprawy indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego. Pomoc ta przyznawana jest przez działającą u nas Komisję ds. gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Przewodniczący tej Komisji równocześnie sprawuje funkcję doradcy zawodowego dla osób niepełnosprawnych.