Troska o bezpieczeństwow trakcie pracy jest priorytetem kadry zarządzającej i wszystkich pracowników naszej firmy. Codzienna praca odbywa się według dokładnie ułożonego harmonogramu, nad całym procesem czuwa dyrektor produkcyjno-techniczny. Ze względu na charakter naszego przedsiębiorstwa, zakład pracy chronionej, nieocenioną rolę odgrywają pracownicy nadzorujący proces produkcji. Na pełny etat zatrudniona jest  nas wykwalifikowana pielęgniarka. Do dyspozycji pracowników, w wymiarze pół etatu, jest także lekarz specjalistaw zakresie medycyny pracy. Nasi pracownicy przechodzą regularne badania, dzięki czemu jesteśmyw stanie monitorować ich stan zdrowia.